Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Christoffer Wiig

Christoffer Wiig

Seniorrådgiver | Kunnskapsdepartementet

Christoffer Wiig er født 1976. Master i rettsvitenskap 2012. Han har tidligere jobbet i Kommunalavdelingen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet og er i dag seniorrådgiver i seksjon for eierskap og styring i Universitets- og høyskoleavdelingen i Kunnskapsdepartementet.

Bilde av Christoffer Wiig

Lovkommentarer

Studentsamskipnadsloven
logo