Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Christopher Haugli Sorensen

Christopher Haugli Sørensen

Utreder | Høyesterett

Christopher Haugli Sørensen er født 1982. Cand.jur. 2007. Han har tidligere vært vitenskapelig assistent ved Nordisk institutt for sjørett, vernepliktig jurist i Forsvarsdepartementet og dommerfullmektig ved Oslo byfogdembete og Oslo tingrett. Han er i dag utreder i Høyesterett.

Bilde av Christopher Haugli Sørensen

Lovkommentarer

Tvisteloven
logo