Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Dag Sorlie Lund

Dag Sørlie Lund

Dommer | Trygderetten

Dag Sørlie Lund er født 1982. Master i Rettsvitenskap fra Universitet i Oslo og LL.M fra Universitat Pompeu Fabra. Han har tidligere arbeidet som advokatfullmektig og advokat i SANDS advokatfirma, rådgiver i Utenriksdepartementet, utreder i EFTA-domstolen (for dommer Per Christiansen), foreleser og kursholder ved Universitetet i Oslo og Handelhøyskolen BI, og som advokat i Advokatfirmaet Hjort. Han er forfatter av en rekke publikasjoner om EU/EØS-rett. Siden 2023 arbeider han som trygderettsdommer.

Bilde av Dag Sørlie Lund

Lovkommentarer

Trygderettsloven
logo