Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Elisabeth Wittemann

Elisabeth Wittemann

Lagdommer | Borgarting lagmansrett

Elisabeth Wittemann, født 1966. Cand.jur. 1993. Advokatfullmektig/advokat hos Kommuneadvokaten i Oslo 1994–2002. Lovrådgiver i Justisdepartementets lovavdeling 2002 - 2009. Tingrettsdommer i Oslo tingrett 2009 – 2019 Nemndsleder i Lotterinemnda og Frivillighetsregisternemnda 2016-2020 Lagdommer i Borgarting lagmannsrett fra 1. september 2019.

Bilde av Elisabeth Wittemann

Lovkommentarer

Tvisteloven
logo