Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Erik Fossum

Erik Fossum

Erik Fossum er født 1947. Cand.jur. 1976. Advokatbevilling 1984. Han har tidligere arbeidet som saksbehandler i Arbeidsdirektoratet, Trygderetten og Likestillingsombudet, samt vært kontorsjef i Direktoratet for sjømenn. Fossum har videre arbeidet som dommerfullmektig og kst. sorenskriver i Brønnøy sorenskriverembete, og senere vært direktør for Brønnøysundregistrene. Han har dessuten vært sekretær for Wendelborgutvalget (NOU 1987: 3) og leder av Mannsrolleutvalget. Fossum er også medforfatter av Norsk kommentert lovsamling og boken «Selskapsstiftelse og foretaksregistrering». For sin innsats for oppbyggingen av Brønnøysundregistrene ble Fossum i 2012 utnevnt til St. Olavs Orden, Ridder av 1. klasse, og for sin innsats med å etablere og utvikle Altinn fikk han Rosings hederspris i 2016.

Bilde av Erik Fossum

Lovkommentarer

Enhetsregisterloven
logo