Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Erik Gauer

Erik Gauer

Erik Gauer er født 1945. Cand.jur. 1974. Han har tidligere arbeidet som førstesekretær i Vegdirektoratet, som dommerfullmektig, og som kontorsjef i Vegdirektoratet. Han arbeider nå som advokat i privat praksis i Slemmestad. Han har skrevet kommentarutgave til vegloven sammen med Otto Arnulf og medvirket ved siste revisjon av vegloven.

Bilde av Erik Gauer

Foto: Morten Flaten


Lovkommentarer

Veglova
logo

Faglitteratur i Rettsdata