Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Ernst Moe

Ernst Moe

Ernst Moe er født 1951. Cand.jur. 1977. Han har tidligere arbeidet som vitenskapelig assistent ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Bergen, som dommerfullmektig i Kristiansund sorenskriverembete, som advokat, som assisterende fylkesmann i Rogaland, som konstituert byrettsdommer i Stavanger byrett og som kst. sorenskriver i Sandnes, og førstebyfogd ved Stavanger byfogdembete i perioden 1988-2007. Siden har han vært dommer ved Stavanger tingrett, De siste årene har han tjenestegjort som dommer ved Gulating lagmannsrett. Moe har vært nestleder i Det særskilte etterforskningsorganet SEFO, medlem av Konkursrådet i perioden 2002-2015, og var i perioden 2009-2012 leder av Disiplinærnemnden for advokater. Han har vært sensor ved Universitetet i Oslo, Bergen og Tromsø.

Bilde av Ernst Moe

Lovkommentarer

Gjeldsordningsloven
logo

Faglitteratur i Rettsdata