Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Fredrik Bockman Finstad

Fredrik Bøckman Finstad

Avdelingsleder | Justisdepartementet

Fredrik Bøckman Finstad er født 1968. Cand.jur. UiO 1996, Master of Law fra University of Cambridge (England) 1997. Han har tidligere blant annet arbeidet som advokatfullmektig i Schjødt og advokat i Thommessen. Rådgiver og lovrådgiver i Justisdepartementets lovavdeling 2003 til 2007. Justisråd ved Norges delegasjon til EU 2007 til 2009. Avdelingsdirektør i Justisdepartementets lovavdeling fra 2012 til 2018, ekspedisjonssjef i Justisdepartementets sivilavdeling fra 2018.

Bilde av Fredrik Bøckman Finstad

Lovkommentarer

Straffeprosessloven
logo