Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Geir Stenseth

Geir Stenseth

Professor | Høgskolen i Innlandet

Geir Stenseth er født 1965. Cand.jur. 1990, dr.juris 2005. Han er professor i rettsvitenskap ved Høgskolen i Lillehammer. Han har tidligere vært ansatt ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo gjennom en årrekke, og var de akademiske årene 2007-2008 og 2014-2015 gjesteforsker ved UC Berkeley School of Law. Han har også arbeidet i Justisdepartementets lovavdeling og har erfaring fra mangeårig advokatvirksomhet.

Bilde av Geir Stenseth

Foto: UiO


Lovkommentarer

Bygdeallmenningsloven
logo