Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Geir Sunde Haugland

Geir Sunde Haugland

Geir Sunde Haugland er født 1977. Cand.jur. 2003. Han har vært vit.ass. og studentstipendiat ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen. Han har videre jobbet som førstekonsulent/rådgiver i Justis- og politidepartementet og hos Stortingets ombudsmann for forvaltningen, og som utreder i Høyesterett. Han var sekretær for Metodekontrollutvalget og har vært dommerfullmektig og konstituert tingrettsdommer ved Moss tingrett. Han er nå tingrettsdommer ved Moss tingrett.

Bilde av Geir Sunde Haugland

Lovkommentarer

Straffeprosessloven
logo