Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Geir Ulfstein

Geir Ulfstein

Professor | Universitetet i Oslo

Geir Ulfstein er født 1951. Cand.jur. 1976, dr.jur. 1995 på avhandlingen «The Svalbard Treaty. From terra nullius to Norwegian Sovereignty». Direktør ved Norsk senter for menneskerettigheter (2004-2008). Professor ved Institutt for offentlig rett, UiO fra 1998 og driver forskning innenfor folkerett.

Bilde av Geir Ulfstein

Lovkommentarer

Territorialfarvannsloven
logo