Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Gjermund Mathisen

Gjermund Mathisen

Direktør | ESAs konkurranse- og statsstøtteavdeling

Gjermund Mathisen er født 1977. Cand.jur. 2002 (Oslo), LL.M. 2002 (Heidelberg) og PhD 2009 (Bergen). Han er nå direktør for ESAs konkurranse- og statsstøtteavdeling. Tidligere har han jobbet i ESAs juridiske avdeling, ved EFTA-domstolen, for FATF, i Europakommisjonen og i Lovavdelingen i Justisdepartementet.

Bilde av Gjermund Mathisen

Lovkommentarer

Utleveringsloven
logo