Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Gro Nystuen

Gro Nystuen

Førsteamanuensis | Universitetet i Oslo

Gro Nystuen er født 1957. Cand.jur. 1991. Har vært i UD fra 1991 til 2006, bl.a. i Rettsavdelingen og ved FN-delegasjonen i Genève. Permisjon fra 2000-2001 hvor hun tok doktorgraden ved Det juridiske fakultet. Fra 2005, leder av Petroleumsfondets etiske råd. Fra 2006, stilling som førsteamanuensis med særlig ansvar for internasjonal humanitær rett ved Det juridiske fakultet, Senter for menneskerettigheter.

Bilde av Gro Nystuen

Foto: NIM


Lovkommentarer

Klaseammunisjonsloven
logo