Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Gunnar Andresen

Gunnar Andrésen

Gunnar Andrésen er født 1956. Cand.jur. 1981. Han har tidligere arbeidet som utredningsleder, underdirektør og avdelingsdirektør i Kommunal- og arbeidsdepartementet (KAD). Han har hatt diverse sekretæroppdrag for utredningsutvalg, bl.a. kommunelovutvalget, og har undervist i kommunalrett ved Norges kommunal- og sosialhøgskole (NKSH). Han er nå ekspedisjonssjef i Plan- og administrasjonsavdelingen i KRD.

Bilde av Gunnar Andrésen

Lovkommentarer

Forsøksloven
logo