Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Gunnar Ketil Eriksen

Gunnar Ketil Eriksen

Professor | UiT - Norges arktiske universitet

Gunnar Eriksen er født 1962. Cand.jur. 1991, dr. juris 2007. Han har siden 1991 vært ansatt ved det Juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø som amanuensis, førsteamanuensis og professor. Han forsker og underviser i fast eiendoms rettsforhold, formuerett, samerett, rettshistorie og rettsfilosofi.

Bilde av Gunnar Ketil Eriksen

Lovkommentarer

logo

Artikler fra

Magasinet

Derfor er lakse- og innlandsfiskeloven viktig

– Norge har et særskilt ansvar for å forvalte og ivareta den nordatlantiske laksestammen, sier Gunnar Ketil Eriksen. Han er professor ved det Juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø, og skriver lovkommentarer til lakse- og innlandsfiskeloven i Norsk Lovkommentar, som i år fyller 30 år.

Les artikkelen

Artikler fra

Magasinet

Fast Eiendoms-ekspert Gunnar Ketil Eriksen

Norsk Lovkommentar-forfatter Gunnar Ketil Eriksen er professor ved det Juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø. Han forsker og underviser i fast eiendoms rettsforhold, formuerett, samerett, rettshistorie og rettsfilosofi. Eriksen har vært forfatter til Norsk Lovkommentar siden 2016 og har i 2021 hovedrevidert hevdsloven og servituttloven. Bli bedre kjent med en av våre forfattere.