Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Hanne Margrethe Ingebrigtsen

Hanne Margrethe Ingebrigtsen

Avdelingsdirektør | Justis- og beredskapsdepartementet

Hanne Margrethe Ingebrigtsen er født 1957. Cand.jur. 1983. Hun har tidligere arbeidet som vit.ass. ved Nordisk institutt for sjørett, som førstesekretær/konsulent i Handelsdepartementet, som førstekonsulent i Justisdepartementet og Utenriksdepartementet, som underdirektør/avdelingsdirektør i Justisdepartementet, som juridisk konsulent/rådgiver hos Sysselmannen på Svalbard og seniorrådgiver i Forsvarsdepartementet. Hun er nå avdelingsdirektør i Polaravdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet.

Bilde av Hanne Margrethe Ingebrigtsen

Lovkommentarer

Svalbardloven
logo