Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Hans Chr Bugge

Hans Chr. Bugge

Professor | Universitetet i Oslo

Hans Chr. Bugge er født 1942. Cand.jur. 1968. Doktorgrad om fransk miljørett ved Universitetet i Paris, 1972. Han har tidligere vært vitenskapelig assistent ved Juridisk fakultet, arbeidet som dommerfullmektig, som byråsjef, underdirektør og ekspedisjonssjef i Miljøverndepartementet, som underdirektør i Finansdepartementet, som direktør i Statens forurensningstilsyn, som generalsekretær i Redd Barna og som statssekretær i Departementet for utviklingshjelp. Siden 1998 er han dr.jur. og professor i miljørett ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo.

Bilde av Hans Chr. Bugge

Lovkommentarer

Forurensningsloven
logo