Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Harald Venger

Harald Venger

Lagdommer | Borgarting lagmansrett

Harald Venger er født 1972. Cand.jur. 1998. Lagdommer i Borgarting lagmannsrett. Tidligere advokat og partner i advokatfirmaet Homble Olsby, konstituert lagdommer i Borgarting lagmannsrett, utreder i Høyesterett, dommerfullmektig, sekretær for Statsborgerlovutvalget og vitenskapelig assistent ved Nordisk institutt for sjørett (UiO).

Bilde av Harald Venger

Lovkommentarer

Rettshjelploven
logo