Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Helge Mossige Sonneland

Helge Mossige Sønneland

Helge Mossige Sønneland er født 1943. Cand.jur. 1972. Han har tidligere arbeidet som informasjonssjef ved Universitetet i Tromsø, som informasjonsleder, underdirektør og avdelingsdirektør i Kirke- og undervisningsdepartementet og som prosjektleder i Nordisk Ministerråd. Fra 1991-2001 var han ekspedisjonssjef i Medieavdelingen i Kulturdepartementet, og departementsråd i samme departement 2001 til 2007. Han har vært leder for Europarådets Juridiske komité for medie- og opphavsrett og rådets ekspertgruppe for opphavsrett og ledet EFTAs ekspertgruppe for immaterialrett fra 2001 til 2012. Var spesialråd med permisjon fra stillingen som departementsråd i Kultudepartementet fra 2007 til 2010, og videre til 2013. Han er tilknyttet Senter for rettsinformatikk ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo.

Bilde av Helge Mossige Sønneland

Lovkommentarer

Bibliotekvederlagsloven
logo