Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Henning Brath

Henning Brath

Partner | Advokatfirmaet Brath MNA

Henning Brath er født 1967. Cand.jur. 1992. Han har tidligere vært konsulent, førstekonsulent, rådgiver, konst. byråsjef og seniorrådgiver i sivilavd., Justisdepartementet, og arbeidet ved British Councils European Young Lawyers Scheme i Edinburgh. Han har vært dommerfullmektig ved Alstahaug tingrett og Oslo tingrett. Han er nå partner og daglig leder i advokatfirmaet Brath MNA.

Bilde av Henning Brath

Lovkommentarer

Voldserstatningsloven
logo

Faglitteratur i Rettsdata