Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Henrik Bull

Henrik Bull

Dommer | Norges Høyesterett

Henrik Bull er fagredaktør for forvaltningsrett og EØS-rett i Norsk Lovkommentar. Født 1957. Cand.jur. 1984, dr.jur. 2002. Lovrådgiver i Justisdepartementets lovavdeling 1988-96. Førsteamanuensis og daglig leder ved Senter for europarett, Juridisk fakultet, Universitet i Oslo 2002-2005. Dommer i EFTA-domstolen 2006-2010. Høyesterettsdommer fra 2011.

Bilde av Henrik Bull

Lovkommentarer

logo