Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Inge Lorange Backer

Inge Lorange Backer

Professor | Universitetet i Oslo

Inge Lorange Backer er født 1946. Cand.jur. 1972, dr.jur. 1987. Han har tidligere bl.a. arbeidet som avdelingsdirektør i Miljøverndepartementet 1984-87 og var ekspedisjonssjef i Justisdepartementets lovavdeling 1995-2008. I 1987-94 og fra 2008 er han professor ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo. Han var leder for Bioteknologiutvalget 1988-89, Vassdragslovutvalget 1990-94, Svalbardmiljølovutvalget 1996-99 og Biomangfoldlovutvalget fra 2001-2004. Medlem av Domstolskommisjonen 1996-99. Leder av Europarådets styringskomité for sivilrettslig samarbeid (CDCJ)2003-2005 og norsk medlem av Nordisk ministerråds embetsmannskomité for lovgivningsspørsmål (EK-Lov) 1995-2008. Leder av det norske lokalstyre for de nordiske juristmøter fra 2008.

Bilde av Inge Lorange Backer

Foto: UiO


Lovkommentarer

Lov om vassdragene
logo