Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Inger Helen Stenevik

Inger Helen Stenevik

Politijurist | Vest politidistrikt

Inger Helen Stenevik er født i 1970. Cand.jur. i 1997. Hun har tidligere arbeidet som jurist med ansvar for dyrevelferd for hhv Landbruksdepartementet, Dyrehelsetilsynet og Mattilsynet i 1997-2006, som prosjektleder for ny dyrevelferdslov i 2004-20005, som forfatter for Universitetsforlaget i 2009-2011, som rådgiver for Lotteritilsynet i 2011-2016 og som Sekretariat for Lotterinemnda i 2016-2017. Hun har hatt oppdrag som veileder-/sensor for masteroppgaver ved Juridiske fakultet i 2006-2019. Hun er forfatter av tre publikasjoner, herunder kommentarutgave til dyrevelferdsloven, utgitt i 2011. Siden 2019 har hun arbeidet som politijurist i Vest politidistrikt med ansvar for grove brudd på dyrevelferdsloven. Hun driver også en sauegård i Sunnfjord.

Bilde av Inger Helen Stenevik

Lovkommentarer

Dyrevelferdsloven
logo