Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Ingunn Ikdahl

Ingunn Ikdahl

Professor | Universitetet i Oslo

Ingunn Ikdahl er født 1976. Cand.jur. 2003, PhD i rettsvitenskap 2010. Førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett, Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo fra 2014. Professor fra 2016.

Bilde av Ingunn Ikdahl

Foto: UiO


Lovkommentarer

Folketrygdloven
logo