Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Jan Erik Helgesen

Jan Erik Helgesen

Førsteamanuensis | Universitetet i Oslo

Jan Erik Helgesen er fagredaktør statsrett og internasjonal rett i Norsk Lovkommentar. Født 1947. Cand.jur. 1975. Han er førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Han er spesialrådgiver i Utenriksdepartementet, med arbeidsområde internasjonal rett og norsk offentlig rett. Han har deltatt i ulike komiteer og kommisjoner innen FN, Europarådet og OSSE. Han er norsk medlem og President i The European Commission for Democracy through Law (Venezia-kommisjonen) og har i denne egenskap vært rådgiver for en rekke av de nye demokratiene i Øst-Europa ved utformingen av deres konstitusjoner. Han ble i desember 2007 valgt som President for Venezia-kommisjonen.

Bilde av Jan Erik Helgesen