Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Jan Erik Nielsen

Jan-Erik Nielsen

Partner | Dalan Advokatfirma

Jan-Erik Nielsen er født 1952. Cand.jur. høst 1979. Konsulent/byråsjef Industridepartementet 1980-87, dommerflm. Oslo skifterett 84-85, advokat, leder juridisk avdeling, forvaltningsdirektør OBOS 1987-98. Advokat partner advokatfirma Hauge & Co/Haavind 1998-2014. Fra 2014 partner/advokat Dalan Advokatfirma. Møterett for Høyesterett.

Bilde av Jan-Erik Nielsen

Lovkommentarer

Leiegårdsloven
logo

Faglitteratur i Rettsdata