Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Jan Fridthjof Bernt

Jan Fridthjof Bernt

Jan Fridthjof Bernt er født 1943. Cand.jur. 1968, Master of Comparative Law ved University of Michigan 1971 og dr.jur. ved Universitetet i Bergen 1979. Han har vært dommerfullmektig ved Nordhordland sorenskriverembete, universitetslektor, NAVF-stipendiat, amanuensis og førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen, og fra 1980 professor i rettsvitenskap samme sted, fra 2014 som emeritus. Bernt ledet Lovutvalget for psykisk helsevern (NOU 1988: 8), Kommunelovutvalget (NOU 1990: 13), Universitets- og høyskolelovutvalget (NOU 1993: 24), Utvalg for kommersialisering av forskningsresultater for universiteter og høgskoler (NOU 2001: 11) og Sosial- og helsetjenestelovutvalget (NOU 2004: 18). Han var prorektor ved Universitetet i Bergen 1992-94 og rektor 1996-98, visepreses i Det Norske Videnskaps-Akademi 2004 og 2006 og preses 2005 og 2008. Han har vært styreleder for Interimstyret for Norgesuniversitetet 1998-2000, styreleder for Etikkprogrammet Universitetet i Oslo 2006-2011, styreleder for Holbergprisen 2004-2012, og styreleder for Christian Michelsens Institutt 2007-2012.

Bilde av Jan Fridthjof Bernt

Lovkommentarer

Kommuneloven
logo

Faglitteratur i Rettsdata


Artikler fra

Nyheter

Ekspertduoen Olav Haugen Moen og Jan Fridthjof bak nye lovkommentarer til offentleglova

Jan Fridthjof Bernt er en av landets mest anerkjente jurister, og har vært forfatter hos Norsk Lovkommentar siden oppstart. Nå har han fått med seg advokat ph.d. Olav Haugen Moen og skrevet nye lovkommentarer til offentleglova.

Les artikkelen