Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Jan Gronnerud

Jan Grønnerud

Jan Grønnerud er født 1953. Cand.jur. 1980. Skattedirektoratet 1980-85, kommunekasserer i Bærum 1985-88, skatterådgiver i Ernst & Young AS Oslo 1988-90, advokat fra 1990. Han er bl.a. medforfatter av Kommentarutgaven til skattebetalingsloven i 1988 og 2003. Fra 1998 har han årlig skrevet oppdaterte og praktiske håndbøker (også på web) innenfor skattebetalingsordningen.

Bilde av Jan Grønnerud

Lovkommentarer

Skattebetalingsloven
logo