Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Jan Ove Faerstad

Jan-Ove Færstad

Førsteamanuensis | Universitetet i Bergen

Jan-Ove Færstad er født 1979. Master i Rettsvitenskap 2005. Han oppnådde graden ph.d. i 2011 på avhandlingen «Erstatningsansvar for villedende informasjon». Han har vært tilknyttet Det juridiske fakultet, UiB i ulike stillinger siden 2005. Siden 2014 har han vært tilsatt som førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet, UiB.

Bilde av Jan-Ove Færstad

Lovkommentarer

Forbrukerklageloven
logo