Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Jens Edvin A Skoghoy

Jens Edvin A. Skoghøy

Jens Edvin A. Skoghøy er født 1955. Cand.jur. 1980, dr.jur. 1990. Han har tidligere arbeidet som dommerfullmektig, sekretær for Straffelovkommisjonen, forskningsstipendiat ved Nordisk institutt for sjørett, privatpraktiserende advokat i Tromsø og utdanningsstipendiat ved Universitetet i Tromsø. Fra 1990 til 1998 og fra februar 2017 til september 2020 var han professor i rettsvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet. Fra august 1998 til januar 2017 var han høyesterettsdommer. Siden oktober 2020 er han igjen høyesterettsdommer. Han har møterett for Høyesterett fra 1988. Ellers har han gitt ut flere juridiske bøker samt skrevet en rekke artikler om ulike emner innenfor privat og offentlig rett.

Bilde av Jens Edvin A. Skoghøy

Foto: Sturlason, Høyesterett


Lovkommentarer

Panteloven
logo

Faglitteratur i Rettsdata