Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Jo Andreas Sannem

Jo Andreas Sannem

Høgskolelektor | Forsvarets høgskole

Jo Andreas Sannem er født i 1979. Master i rettsvitenskap i 2006. Bachelor i språk- og samfunnskunnskap i 2008. Han jobber nå som hovedlærer i operasjonell rett ved Forsvarets høgskole, hvor han ble ansatt i 2013. Fra 2022 holder han også på med doktorgrad ved Juridisk fakultet på Universitetet i Oslo. Før 2013 jobbet han som foreleser og fagansvarlig for juss på Folkeuniversitetet Øst, og han har også blitt brukt til undervisning på Universitetet i Oslo og Treider juss. Han har vært bidragsyter i flere utgivelser innenfor feltet militærrett. Her kan særlig nevnes læreboken Innføring i militærrett (Gyldendal Akademisk, 2021) som er forfattet i samarbeid med førstekrigsadvokat Bødvar Ingvarsson.

Bilde av Jo Andreas Sannem

Lovkommentarer

Sivilbeskyttelsesloven
logo