Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Jo Martin Stigen

Jo Stigen

Professor | Universitetet i Oslo

Jo Martin Stigen er født i 1964. Cand.jur. 1993, dr.jur. 2006. Advokat hos Regjeringsadvokaten 1993-1996, førstekonsulent i Justisdepartementets lovavdeling 1996-1999. Norsk FN-delegat i Den forberedende komité for opprettelsen av Den internasjonale straffedomstolen (ICC) 1996-1998. Stipendiat og senere førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett, Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo siden 1999. Professor samme sted fra 2011.

Bilde av Jo Stigen

Foto: UiO


Lovkommentarer

Straffeloven
logo