Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Jon Gauslaa

Jon Gauslaa

Leder | Finnmarkskommisjonen

Jon Gauslaa er født 1962. Cand.jur. 1988. Han har blant annet vært leder for Samerettsutvalgets sekretariat i Lovavdelingen, Justisdepartementet, og juridisk rådgiver i Miljøstiftelsen Bellona. Gauslaa var leder for det gjenoppnevnte Samerettsutvalget som avga sin sluttutredning i desember 2007. Han ble 14. mars 2008 oppnevnt som leder for Finnmarkskommisjonen, som skal kartlegge omfanget av ervervede, men ikke rettslig anerkjente rettigheter i Finnmark.

Bilde av Jon Gauslaa

Lovkommentarer

Reindriftsloven
logo