Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Jon Gisle

Jon Gisle

Jon Gisle er født 1948. Cand.philol. 1974, cand.jur. 1998. Han har arbeidet i flere forlag i Aschehouggruppen, blant annet som redaksjonssjef i Aschehoug TANO med ansvar for juridisk og økonomisk faglitteratur. Knyttet til Arbeidsretten 1999-2008, fra 2003 som dommer og rettens nestleder. Han er hovedforfatter for Kunnskapsforlagets Jusleksikon og har vært redaksjonssekretær for Norsk Arbeidsrettslig Forenings skriftserie Arbeidsrett og Arbeidsliv. Han var siden 2008 tilknyttet advokatfellesskapet Arbeidsrettsadvokatene i Oslo og Advokatene i Børsgården DA i Drammen. Gisle sluttet som advokat høsten 2020.

Bilde av Jon Gisle

Lovkommentarer

Arbeidstvistloven
logo