Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Jone Engh

Jone Engh

Førstelektor | Universitetet i Sørøst-Norge

Jone Engh er født 1963. Cand.jur. 1989. Han har arbeidet ved Brønnøysundregistrene, som dommerfullmektig, som «National Expert» ved EFTA Surveillance Authority (ESA) i Brussel, som kst. lagdommer, i Kredittilsynet, i Advokatfirmaet Schjødt og ved Handelshøyskolen BI. Han arbeider i dag ved Universitetet i Sørøst-Norge og han har flere styreverv. Jone Engh har publisert en lang rekke artikler innenfor finans- og selskapsrettens område, og bøkene «Forsikringsvirksomhetsloven med kommentarer» og «Finansrådgivers ansvar og plikter».

Bilde av Jone Engh

Foto: USN


Lovkommentarer

logo

Faglitteratur i Rettsdata