Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Jorgen Keiserud

Jørgen Keiserud

Advokatfullmektig | Advokatfirmaet Thommessen AS

Jørgen Keiserud er født 1979. Cand.jur. 2007 og LLM fra Columbia Law School 2012 innenfor bank, finans og kontraktsrett. Han har fra 2007 vært ansatt som juridisk rådgiver i Banklovkommisjonens Sekretariat. Han var ansvarlig sekretær for Banklovkommisjonens mangeårige arbeid med en ny konsolidert lovgivning for finansforetak og finanskonsern mv. (finansforetaksloven). For tiden er han ansvarlig for Banklovkommisjonens arbeid med revisjon av banksikringsloven, særlig med sikte på EUs nylig vedtatte krisehåndteringsdirektiv (2014/59/EU).

Bilde av Jørgen Keiserud

Lovkommentarer

Finansforetaksloven
logo

Faglitteratur i Rettsdata


Artikler fra

Nyheter

Jørgen Keiserud har skrevet første kommentarutgave til finansforetaksloven

Jørgen Keiserud arbeidet i flere år som juridisk rådgiver i Banklovkommisjonen, som hadde som oppdrag å utforme regelverket på finansområdet. I forbindelse med at finansforetaksloven ble vedtatt i 2015 på grunnlag av en utredning fra kommisjonen, så Keiserud at det åpenbart ville bli behov for en kommentarutgave til denne loven. Nå er «Finansforetaksloven med kommentarer: Bind 1» tilgjengelig i Rettsdatas juridiske bibliotek.

Les artikkelen