Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Jorgen Reinholdtsen

Jørgen Reinholdtsen

Seniorrådgiver | Finanstilsynet

Jørgen Reinholdtsen er født 1985. Master i rettsvitenskap 2010. Fra 2011 til 2014 har han vært utreder i Høyesteretts juridiske utredningsenhet. Fra 2014 til 2019 var han utreder i EFTA-domstolen. Han er nå seniorrådgiver i Finanstilsynet.

Bilde av Jørgen Reinholdtsen

Lovkommentarer

Straffeprosessloven
logo