Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Kamilla H Kolshus

Kamilla H. Kolshus

Underdirektør | Utenriksdepartementet

Kamilla H. Kolshus er født 1969. Cand.jur. 1995. Arbeidet som nyutdannet ved juridisk kontor, Rikstrygdeverket, før hun startet i Utenriksdepartementet (UD) i 1998. I UD har hun hatt en rekke ulike stillinger, både i Oslo og ved utenriksstasjoner. Hun er i dag underdirektør i Seksjon for humanitær- og strafferett i UDs Rettsavdeling.

Bilde av Kamilla H. Kolshus

Lovkommentarer

Sanksjonsloven
logo