Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Kare Selvik

Kåre Selvik

Kåre Selvik er født 1940. Han har tidligere arbeidet som dommerfullmektig, som konsulent i Vegdirektoratet og som byråsjef, underdirektør og ekspedisjonssjef i Landbruks- og matdepartementet.

Bilde av Kåre Selvik

Lovkommentarer

Konsesjonsloven
logo