Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Kari Birkeland

Kari Birkeland

Førsteamanuensis | Handelshøyskolen BI

Kari Birkeland er født 1975. Cand.jur 2005, phd. 2015 på avhandlingen «Ekstern revisors handleplikter» (utgitt som bok 2017 og e-bok 2018). Skattejurist 2005-2006 ved Oppland fylkesskattekontor. Stipendiat og høyskolelektor ved Handelshøyskolen BI, institutt for Rettsvitenskap og styring 2006-2015. Førsteamanuensis samme sted fra 2015. Birkeland har vært sekretær for Klagenemnd for revisor- og regnskapsførersaker 2012-2015.

Bilde av Kari Birkeland

Lovkommentarer

Revisorloven
logo

Faglitteratur i Rettsdata