Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Kari Bjorke

Kari Bjørke

Fagdirektør | Kunnskapsdepartementet

Kari Bjørke er født 1961. Cand.jur. 1987. Hun har tidligere arbeidet bl.a. i Kommunal- og arbeidsdepartementet, og har vært underdirektør i avdeling for regelverk og skipsfart i Nærings- og handelsdepartementet i flere år. Hadde i 2008-2010 permisjon fra NHD for å være nasjonal ekspert i Europakommisjonen, DG Enterprise, Action Programme on Administrative Burden Reduction. Har siden april 2011 vært tilsatt i Kunnskapsdepartementet, forskningsavdelingen, som fagdirektør.

Bilde av Kari Bjørke

Lovkommentarer

Oppgaveregisterloven
logo