Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Karianne Karlsen Resare

Karianne Karlsen Resare

Karianne Karlsen Resare er født 1972. Cand.jur. 1998. Hun har tidligere arbeidet som juridisk førstekonsulent og rådgiver i Barne- og familiedepartementet og seniorrådgiver i Kunnskapsdepartementet og daglig leder av Grenlandssamarbeidet - et interkommunalt samarbeid i grenlandsregionen. Hun er nå rådgiver i KS - Kommunesektorens organisasjon.

Bilde av Karianne Karlsen Resare

Lovkommentarer

Barnehageloven
logo