Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Karin Bruzelius

Karin Bruzelius

Karin M. Bruzelius er født 1941. Eksamen fra Universitetet i Lund, Juridisk fakultet, 1964 og LL.M. fra Columbia Law School, New York, 1969. Hun har tidligere arbeidet i Justisdepartementet som saksbehandler og ekspedisjonssjef, som advokat i Sjøassurandørenes Centralforening, som ekspedisjonssjef i Transportavdelingen og departementsråd i Samferdselsdepartementet. Hun var høyesterettsdommer i 1997-2011.

Bilde av Karin Bruzelius

Foto: UiO


Lovkommentarer

Vergemålsloven
logo