Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Karin Floistad

Karin Fløistad

Partner | Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig

Karin Fløistad er født 1971. Cand.mag., statsvitenskap (1993) og cand.jur. (1997). Dr. in Law fra EUI (2016). Leder av Konkurranseklagenemnda fra 2017. Hun har tidligere vært førstekonsulent i Lovavdelingen og advokat hos Regjeringsadvokaten. I dag er hun partner hos Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig.

Bilde av Karin Fløistad

Foto: Simonsen Vogt Wiig


Lovkommentarer

Støtteprosessloven
logo