Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Karl Harald Sovig

Karl Harald Søvig

Professor | Universitetet i Bergen

Karl Harald Søvig er fagredktør for sosialrett i Norsk Lovkommentar. Født 1969. Cand.jur. 1995, dr.jur. 2005. Ansatt ved Det juridiske fakultet, UiB, siden 1996, fra 2009 som professor. Han har bl.a. vært konstituert lagdommer (2005) og ekstraordinær fylkesnemndsleder (2003-).

Bilde av Karl Harald Søvig

Lovkommentarer

Helseregisterloven
logo

Faglitteratur i Rettsdata