Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Karl Rosen

Karl Rosén

Partner | Arntzen de Besche Advokatfirma

Karl Rosén er født 1975. Cand.jur. 2000. Advokatfirmaet Wiersholm 2000-2001. Justisdepartementets lovavdeling 2001- 2004. Dommerfullmektig Asker og Bærum tingrett 2004-2005. Finansdepartementets Finansmarkedsavdeling 2005-2006. Advokatfirmaet Bahr 2006-2009. DNB Bank ASA 2009-2011. Advokat og partner i Grette fra 2011. Partner i Arntzen de Besche fra 2019.

Bilde av Karl Rosén

Foto: Arntzen de Besche


Lovkommentarer

Finansavtaleloven
logo