Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Katrine S Edvardsen Espantale N

Katrine S. Edvardsen Espantaleón

Seniorrådgiver | Helse- og omsorgsdepartementet

Katrine S. Edvardsen Espantaleón er født 1981. Cand.jur. i 2007. Fra 2007 arbeidet hun i Helsedirektoratet, avdeling medisinsk utstyr og legemidler, og fra 2011 til 2016 i Helse- og omsorgsdepartementet, Folkehelseavdelingen. Hun er nå seniorrådgiver i Helse- og omsorgsdepartementet, Spesialisthelsetjenesteavdelingen, legemiddelseksjonen.

Bilde av Katrine S. Edvardsen Espantaleón

Lovkommentarer

Lov om medisinsk utstyr
logo