Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Kirsten Kolstad Kvalo

Kirsten Kolstad Kvalø

Seniorrådgiver | Norges institusjon for menneskerettigheter

Kirsten Kolstad Kvalø er født 1987. Master i rettsvitenskap fra 2014. Hun har erfaring fra Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet, og ledet sekretariatet til utvalget som står bak NOU 2020:14 Ny barnelov. Seniorrådgiver i Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM).

Bilde av Kirsten Kolstad Kvalø

Lovkommentarer

Barneloven
logo