Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Kirsten Sandberg

Kirsten Sandberg

Kirsten Sandberg født 1954, er professor i rettsvitenskap ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo. Siden 2011 har hun vært medlem av FNs barnekomité, som hun ledet 2013-2015. Sandberg har tidligere arbeidet som konsulent i Justisdepartementets Lovavdeling og som dommerfullmektig ved Tromsø byfogdembete, og har vært konstituert lagdommer i Hålogaland lagmannsrett og konstituert dommer i Høyesterett. Hun har vært instituttleder og studiedekan. Hennes forskningsinteresse ligger primært innenfor barnerett og barns rettigheter, hvor hun har utgitt bøker og artikler og holdt en rekke foredrag nasjonalt og internasjonalt.

Bilde av Kirsten Sandberg

Foto: UiO


Lovkommentarer

Barneloven
logo

Faglitteratur i Rettsdata