Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Kjetil Aasen

Kjetil Aasen

Seniorrådgiver | Kulturdepartementet

Kjetil Aasen (f. 1978) er master i rettsvitskap (2019, Universitetet i Oslo) og master i lingvistikk (2007, Universitetet i Oslo). Han arbeider sidan januar 2022 som seniorrådgjevar i Kulturdepartementet, som medarbeidar i sekretariatet for eit regjeringsoppnemnt utval som skal greie ut korleis tilgangen til norsk teiknspråk kan aukast i relevante sektorar. Han har permisjon frå ei stilling som protokollsekretær i Høgsterett, der han har vore tilsett sidan 2019. Frå 2008 til 2019 var han tilsett i Språkrådet, seinast som seniorrådgjevar. I 2015-2016 arbeidde han som rådgjevar i Kulturdepartementet.

Bilde av Kjetil Aasen

Lovkommentarer

Språklova
logo